Archivní víno

Archivní víno nebo obecně archivní vína jsou vína, která byla uvedena do prodeje nejdříve tři roky po sklizni hroznů, ze kterých jsou vyrobena. Vybraná archivní vína od Šlechtitelské stanice vinařské dodáváme včetně vinařstvím potvrzeného certifikátu původu.

Zvoleným požadavkům neodpovídá žádné zboží

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme!
EN