Podmínky zpracování osobních údajů

Společnost Nurag v.o.s., se sídlem Sečská 1846/1, PSČ: 100 00, Praha 10, IČO: 03589901, DIČ: CZ03589901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: A 76853 (dále jen „společnost Nurag“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů.  

Společnost Nurag zpracovává osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy, které regulují ochranu osobních údajů, zejména v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

Cílem těchto Podmínek zpracování osobních údajů je informovat Vás o zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází ze strany společnosti Nurag. 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v E-shopu

V případě, že si zakoupíte zboží na www.taberna.cz, společnost Nurag bude zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa a telefonní číslo.  

Tyto osobní údaje společnost Nurag zpracovává za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, tj. za účelem vyřízení Vaší objednávky v E-shopu, za účelem dodání objednaného zboží a rovněž pro vyřízení Vašich případných reklamací zakoupeného zboží.  

Společnost Nurag výše uvedené osobní údaje zpracovává po dobu 6-ti let od uzavřené kupní smlouvy. 

Osobní údaje zpracovává společnost Nurag jakožto správce osobních údajů. Internetové stránky společnosti Nurag jsou provozovány v prostředí hostingu eBola.cz.

V případě, že objednané zboží bude na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost Nurag osobní údaje zákazníka (na základě jím zvoleného přepravce v objednávce) společnosti Uloženky s.r.o., Česká pošta a Messenger, a.s. Osobní údaje jsou za účelem doručení zboží poskytnuty v rozsahu pro zajištění dodání zboží: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa pro doručení zboží). 

Kontrola věku na základě omezení dostupnosti alkoholických nápojů

Na základě omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let podle zákona č. 379/2000 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nezbytné, aby společnost při výdeji objednávky kontrolovala, že je takové zboží vydáváno osobě, která dosáhla věku 18 let. 

Společnost Nurag plní tuto zákonnou povinnost kontrolou občanského průkazu (popř. jiného dokladu, který obsahuje jméno, příjmení a datum narození, např. řidičského průkazu, pasu) při výdeji zboží na prodejně nebo prostřednictvím přepravce v případě, že je zboží doručováno na adresu uvedenou v objednávce.

V souvislosti s kontrolou dosažení věku 18 let nedochází k pořizování kopií občanských průkazů nebo jiných dokladů.  

Registrační formulář 

Pro urychlení Vašich objednávek máte rovněž možnost zaregistrovat se na webových stránkách www.taberna.cz (dále jen „registrační formulář“). Registrační formulář využívá společnost Nurag pouze za účelem vyřízení objednávek zákazníků, osobní údaje uvedené v registračním formuláři tudíž nepoužívá k profilování zákazníků.

V rámci registračního formuláře zákazník vyplňuje stejný rozsah osobních údajů jako v případě provedení objednávky zboží bez uskutečnění registrace v registračním formuláři (tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a adresa pro doručení zboží). K tomu zákazník vyplní své uživatelské jméno a heslo, které si zvolí zákazník (může se jednat o jakékoliv uživatelské jméno na základě volby zákazníka). Registrační formulář spravuje pouze zákazník. Společnost Nurag v této souvislosti zákazníky upozorňuje, aby dbali na ochranu svých osobních údajů a své heslo do registračního formuláře chránili a nesdělovali třetím osobám. 

V případě, že si nadále nepřejte mít založený registrační formulář na www.taberna.cz, společnost Nurag Váš registrační formulář, na základě Vašeho požadavku, neprodleně vymaže. Váš požadavek na výmaz registračního formuláře můžete uplatnit prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@taberna.cz

Společnost Nurag informuje, že výmaz registračního formuláře neznamená výmaz osobních údajů ve smyslu článku 17 GDPR, ale pouze výmaz registračního formuláře. Společnost Nurag bude i po výmazu registračního formuláře zpracovávat osobní údaje, k jejichž zpracování jí jakožto správci osobních údajů bude náležet právní titul. 

Marketingová sdělení

Marketingová sdělení jsou zasílána pouze zákazníkům společnosti Nurag. 

V případě, že uskutečníte objednávku zboží u společnosti Nurag, může údaj o uvedené e-mailové adrese sloužit také pro zasílání marketingových sdělení. Zasílání marketingových sdělení můžete jednoduše odmítnout. V každém e-mailu obsahujícím marketingové sdělení je uveden link, na který v případě, že si již nepřejete dostávat marketingové sdělení, postačí pouze kliknout. Následně Vám již nebudou zasílána marketingová sdělení.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů Vám náleží, zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás společnost Nurag zpracovává, právo na opravu nepřesných osobních údajů a jejich doplnění, právo na námitku proti zpracování osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů a právo obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V případě jakýchkoli dotazů k ochraně Vašich osobních údajů se můžete obrátit na společnost Nurag (viz kontakt na: www.taberna.cz), a to včetně e-mailové adresy zřízené speciálně za tímto účelem: osobniudaje@tabenra.cz

Tyto Podmínky zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 1. května 2018.

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme!
EN